top of page

Polityka prywatności​ i plików cookies

obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Administratorem strony jest firma Biuro Turystyczne Wrocławianka Alina Filipowicz ul. Pleszewska 16/14, 51-126 Wrocław, NIP: 8951406355, reprezentowana przez Alinę Filipowicz.

 

Najważniejsze informacje:

 1. Zapisując się do newslettera, dodając komentarz, rejestrując się jako członek bloga lub kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, gwarantujemy, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

 2. Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google.

 3. Korzystamy z narzędzi remarketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.

 4. Wyświetlamy na stronie filmy pochodzące z serwisu YouTube. Oglądanie tych filmów wiąże się z akceptacją plików cookies firmy Google dotyczących usługi YouTube.

 5. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego.

 6. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

 7. Zapewniamy możliwość dodawania komentarzy i opinii. Korzystamy w tym zakresie z wtyczki Facebooka co wiążę się z wykorzystywaniem plików cookies Facebooka.

 8. Wykorzystujemy pliki cookies, byś mógł w sposób komfortowy korzystać ze strony.

 

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest firma Biuro Turytysczne Wrocławianka Alina Filipowicz ul. Pleszewska 16/14, 51-126 Wrocław, NIP: 8951406355, reprezentowana przez Alinę Filipowicz.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

1) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

2) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

3) prawo do przenoszenia danych,

4) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,

5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

 

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem biuro@woclawianka.eu.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się na wycieczkę, zapisać się do newslettera, dodać komentarz lub skontaktować się z nami.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. Wix.com  – w celu przechowywania danych na serwerze, odbierania i wysyłania wiadomości, kontaktowania się z członkami bloga.

 2. Google.com  – w celu odbierania i wysyłania wiadomości za pomocą poczty elektronicznej.

 3. AXA Ubezpieczenia Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A - w celu zapewnienia ubezpieczenia.

Dane osobowe gromadzone przez powyższe podmioty przechowywane są na serwerach znajdujących się w Polsce, na Litwie, w Niemczech, na Ukrainie, Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Izraelu i w innych jurysdykcjach. Nie obawiaj się dostawcy zapewniają stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy europejskie.

Newsletter

Zapisując się do newslettera przekazujesz nam swoje dane osobowe w postaci adresu e-mail, a my te dane przetwarzamy w celu przesyłania Ci informacji o aktualnych wycieczkach i artykułach o tematyce podróżniczej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest zgoda, wyrażona poprzez zapisanie się na listę.  Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Komentarze

Dodając komentarz za pośrednictwem wtyczki Facebook przekazujesz nam swoje dane w zakresie nazwy profilu, pod którym piszesz komentarz oraz treści komentarza. Ponadto, w systemie odnotowywany jest adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu Wix.com. Dane z bazie naszego systemu Wix.com są w niej przechowywane przez cały okres funkcjonowania strony. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy podejmiemy decyzję o zamknięciu strony. Jeżeli chodzi o wtyczkę Facebooka, dane trafiają tam na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Facebook, na podstawie której możesz w ogóle korzystać z Facebooka. O celach i czasie przetwarzania danych na Facebooku decyduje sam Facebook, my nie mamy na to wpływu.

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się ze nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Formularz kontaktowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego,  przekazujesz nam swoje imię, adres e-mail, temat oraz treść wiadomości. W treści wiadomości możesz zawrzeć również dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowanego kontaktu. Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Blog

Zakładając konto na blogu przekazujesz nam swoje dane w postaci adresu e-mail. Konto możesz założyć na trzy sposoby:

1) rejestrując się na platformie Wix.com podając adres e-mail i maskowane hasło, które jest zaszyfrowane,

2) poprzez profil na Facebooku, 

3) poprzez profil w Google+. 

Decyzja o wyborze sposobu założenia konta zależy od Ciebie. Podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z założenia konta na blogu. 

Zakładając konto na blogu za pośrednictwem Facebooka czy Google+ przekazujesz nam dane tylko w postaci adresu e-mail. Sposób ochrony danych na Facebooku czy w Google+ uregulowany jest w Twoich umowach zawartych z Facebookiem i Google.com. 

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony,

 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,

 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,

 • korzystać z narzędzi analitycznych,

 • korzystać z narzędzi marketingowych,

 • korzystać z systemu komentarzy,

 • wyświetlać na stronach filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo,

 • zapewniać funkcje społecznościowe.

 

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystuję je w celu prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics.

Marketing

Korzystamy z narzędzi marketingowych Facebooka, by kierować do Ciebie reklamy w tym serwisie. W tym celu zaimplementowałem w kodzie platformy Pixel Facebooka, który zapamiętuje Twoje odwiedziny. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.

Filmy z serwisu YouTube

Na stronie osadzamy filmy pochodzące z serwisu YouTube. Wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google dotyczących usługi YouTube.

Funkcje społecznościowe

Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

bottom of page