Sokołowsko, Andrzejówka i Świdnica > 14.10.2018 > 69 zł/os. + 10 zł

"Smalcem po mapie"

zaprasza na wycieczkę towarzyską z przewodnikiem

"Sokołowsko, Andrzejówka i Świdnica"

14.10.2018 r. (niedziela)

69 zł/os.

+ 10 zł (Kościół Pokoju w Świdnicy)

Krótkie wyjaśnienie czym jest "Smalcem po mapie"?

Są to wycieczki towarzyskie organizowane przez Alinę Filipowicz - przewodnika wrocławskiego i sudeckiego.

Skąd nazwa? Ano stąd, że na wycieczkach zawsze jest pajda chleba ze smalcem i ogórkiem.

Program wycieczki:

1. Wyjazd z Wrocławia o godz. 8.00 (ul. Petrusewicza).

2. Rybnica Leśna. Dowiemy się jak wygląda i czym jest KAPTAŻ oraz zwiedzimy drewniany kościół z XVII w.

Foto: http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/gallery,2,10932.html